Werkwijze

Een coaching traject altijd nodig? Nee, dat is een misverstand. Soms kunnen kleine veranderingen en tips al heel veel doen. De werkwijze is wel bepalend voor het resultaat. Ik ben efficiënt en doelgericht. We gaan direct aan de slag om een maandoverzicht te maken. Hieruit kunnen we al veel afleiden. De werkwijze is voor particulieren en bedrijfsmedewerkers hetzelfde. En belangrijk om te weten is dat ik ook ’s avonds kom.

Particulieren/ZZP-ers

Nadat we een afspraak hebben gemaakt, stuur ik je per email een maandoverzicht toe die je zover mogelijk invult voordat ik langskom. Ik kom altijd op huisbezoek. Daar zijn alle papieren aanwezig en het is in een vertrouwde omgeving. We vullen gezamenlijk het maandoverzicht in. Hierna  overleggen we hoe we verder gaan. Het kan zijn dat je hier genoeg aan hebt. Ik stuur je dan het ingevulde maandoverzicht per mail toe.

Als je meer inzicht wil krijgen in je financiën en hoe je deze in balans kunt krijgen dan is er meer tijd nodig. We overleggen wat je wilt bereiken en ik kan je aangeven hoeveel uur daarvoor nodig is. Er zijn een aantal mogelijkheden:

  • alleen de administratie ordenen
  • een analyse van de uitgaven, tips en advies voor besparingen
  • coaching traject om veranderingen te bereiken

Een combinatie is natuurlijk mogelijk.

  • administratie ordenen.

Het kan zijn dat de administratie een chaos is. Dit geeft veel onnodige druk en je hebt geen overzicht van de uitgaven. Ik leer je in korte tijd hoe je je administratie overzichtelijk indeelt en terugvindt. Je dient hiervoor wel twee mappen/ordners in huis te hebben (dit mogen ook gebruikte zijn).

  • analyse van de uitgaven, tips en advies voor besparingen.

We gaan dieper in op de maandelijkse uitgaven. Ook bekijken we of er inkomens verhogende maatregelen genomen kunnen worden, zoals toeslagen of gemeentelijke bijdragen. Ik geef je tips en adviezen voor zowel het voorkomen van bedreigende situaties zoals boetepremies, incassobureaus e.d. als om besparingen door te voeren. Op basis hiervan maken we een nieuw maandoverzicht waarin we streven naar een positief eindsaldo en financiële balans op termijn. Ik leer je om een maandbegroting en een jaarbegroting te maken zodat je niet meer voor verrassingen komt te staan.

  • coaching traject om veranderingen te bereiken.

Het komt vaak voor dat er patronen en gewoonten zijn die niet direct veranderen. Ik kan je helpen in een aantal sessies om dit te bereiken. Door je een andere kijk te geven op zaken en/ of door opdrachten te geven.

 

Werkgevers

Nadat er een schriftelijke opdracht is overeengekomen, maak ik een afspraak met de werknemer thuis of op het werk. De werkwijze is hetzelfde als bij de particulieren en zzp-ers, met het verschil dat ik met de werknemer meten naar een nieuwe verbeterde situatie toe werk. Dit gaat gepaard met adviezen en besparingstips. Er wordt een tweede maandoverzicht gemaakt waarin de verbeterde situatie wordt weergegeven. Meestal worden deze maandoverzichten niet naar de werkgever gestuurd i.v.m. privacy.

Ik maak een korte rapportage van het gesprek. Deze gaat naar de werknemer (met maandoverzichten) en de werkgever. De werkgever ontvangt daarnaast een advies voor een coaching traject met een offerte. Als er een coaching traject wordt afgesproken, wordt de werkgever d.m.v. tussentijdse verslagen op de hoogte gehouden. Ook zal er telefonisch contact onderhouden worden over de voortgang.