Werkwijze

Een coaching traject altijd nodig? Nee, dat is een misverstand. Soms kunnen kleine veranderingen en tips al heel veel doen. De werkwijze is wel bepalend voor het resultaat. Ik ben efficiënt en doelgericht. We gaan direct aan de slag om een maandoverzicht te maken. Hieruit kunnen we al veel afleiden. De werkwijze is voor particulieren en bedrijfsmedewerkers hetzelfde. En belangrijk om te weten is dat ik ook ’s avonds kom.

Particulieren

Nadat we een afspraak hebben gemaakt, stuur ik je per email een maandoverzicht toe die je invult voordat ik langskom. Ik kom altijd op huisbezoek. Daar zijn alle papieren aanwezig en het is in een vertrouwde omgeving. We vullen gezamenlijk een maandoverzicht in. Dit kan binnen het gratis instapuur, mits je zelf het nodige voorwerk hebt gedaan.

Na dit gratis instapuur overleggen we hoe we verder gaan. Het kan zijn dat je hier genoeg aan hebt. Ik stuur je dan het ingevulde maandoverzicht per mail toe. Je betaalt alleen de reiskosten.

Als je meer inzicht wil krijgen in je financiën en hoe je deze in balans kunt krijgen dan is er meer tijd nodig. We overleggen wat je wil bereiken en ik kan je aangeven hoeveel uur daarvoor nodig is. Er zijn een aantal mogelijkheden:

  • alleen de administratie ordenen
  • een analyse van de kosten, tips en advies voor besparingen
  • coaching traject om veranderingen te bereiken

Een combinatie is natuurlijk mogelijk.

  • administratie ordenen.

Het kan zijn dat de administratie een chaos is. Dit geeft veel onnodige druk en je hebt geen overzicht over de uitgaven. Ik leer je in korte tijd hoe je je administratie overzichtelijk indeelt en terugvindt. Je dient hiervoor wel drie mappen in huis te hebben (dit mogen ook gebruikte mappen zijn).

  • analyse van de kosten, tips en advies voor besparingen.

We gaan dieper in op de maandelijkse uitgaven. Ook bekijken we of er inkomens verhogende maatregelen genomen kunnen worden, zoals toeslagen of gemeentelijke bijdragen. Ik geef je tips en adviezen voor zowel het voorkomen van bedreigende situaties zoals boetepremies, incassobureaus e.d. als om besparingen door te voeren. Op basis hiervan maken we een nieuw maandoverzicht waarin we streven naar een positief eindsaldo en financiele balans op termijn. Ik leer je om een maandbegroting en een jaarbegroting te maken zodat je niet meer voor verrassingen komt te staan.

  • coaching traject om veranderingen te bereiken.

Het komt vaak voor dat er patronen en gewoonten zijn die niet direct veranderen. Ik kan je helpen in een aantal sessies om dit te bereiken. Door je een andere kijk te geven op zaken of door opdrachten te geven.

 

Werkgevers

Nadat er een schriftelijke opdracht is overeengekomen, maak ik een afspraak met de werknemer thuis. De werkwijze is hetzelfde als bij de particulieren, met het verschil dat ik altijd met de werknemer naar een nieuwe verbeterde situatie toewerk. Dit gaat gepaard met adviezen en besparingstips. Er wordt een tweede maandoverzicht gemaakt waarin de verbeterde situatie wordt weergegeven.

Ik maak een rapportage van het gesprek. Deze gaat naar de werknemer en de werkgever. De werkgever ontvangt daarnaast een advies voor een coaching traject. Als er een coaching traject wordt afgesproken, wordt de werkgever d.m.v. tussentijdse verslagen op de hoogte gehouden.