Schuldhulp Budgetcoach Gelderland

Financiële stress en schuldhulp

Ben jij op zoek naar iemand die kan helpen bij financiële stress en schuldhulp kan geven? Welkom op mijn website! We zien het helaas te vaak. Mensen die o.a. door een levensgebeurtenis met financiële problemen zitten. Dit kan grote psychische gevolgen hebben. Ik breng samen de financiën in kaart waardoor het overzicht en de controle terugkomt. Wat volgt is financiële fitheid.

Mijn naam is Jon Zijlstra                                                                             

                                                                                                                                         

Na 20 jaar gewerkt te hebben bij de overheid en 15 jaar als ondernemer (detailhandel)  heb ik in 2015 Budgetcoach Gelderland opgericht en werk ik als ZZP-er. Zo kan ik mijn ervaring en deskundigheid inzetten voor mensen met financiële problemen en hulp bij schulden  geven. Ik werk voor twee landelijke bureaus en voer opdrachten uit van banken, (zorg-)verzekeringen en werkgevers. Daarnaast heb ik mijn eigen klantenbestand, meestal werkgevers en zzp-ers. Vaak zijn dit trajecten zodat ik het beste resultaat voor de cliënt kan bereiken. Ik heb inmiddels veel ervaring met zeer uiteenlopende financiële situaties en schuldhulp. En gelukkig heb ik al veel mensen kunnen helpen uit hun vaak beklemmende situatie. De gesprekken zijn op maat en 100 % vertrouwelijk. En belangrijk om te weten, als overdag niet kan, ik kom ook ’s avonds.

Ik zet mijn deskundigheid graag in voor:

bedrijven en werknemers

ZZP of MKB

particulieren

Hoe komt iemand in de schulden?

Hier kunnen veel oorzaken aan ten grondslag liggen.

Er zijn mensen die niet goed met geld om kunnen gaan, vaak omdat ze het niet geleerd hebben. Hier kan ik meestal snel de helpende hand bieden, als de schulden tenminste niet al torenhoog zijn. En als het al niet goed gaat willen mensen soms meer geld gaan uitgeven om zich beter te voelen (compensatie).

Maar vaak ligt de benarde financiële situatie buiten hun vermogen. Door ziekte, ontslag, echtscheiding, fraude of onterechte vorderingen van vermeende schuldeisers zoals recentelijk de opvangtoeslag van de belastingdienst. Hierdoor ontstaan hele schrijnende situaties waar men niet zo maar zelf uitkomt. En ook vaak omdat men zich schaamt wordt er laat aan de bel getrokken. Er zijn inmiddels wel instanties die een signaleringsfunctie hebben zoals energiebedrijven en woningcorporaties , maar die doen dit te weinig of te laat. Dat is jammer, want hoe eerder ik erbij ben, des te beter en sneller ik kan helpen.

Schuldhulp verlening als de schulden niet  meer te betalen zijn.

Als de (af)betaling van schulden niet meer op te brengen is, is er een ernstige situatie. Gelukkig hebben we in Nederland de mogelijkheid van schuldhulpverlening. Dit is een taak van de gemeente. Hier kan door middel van schuldsanering of schuldbemiddeling de schuldsituatie binnen 3 jaar opgelost worden. Ook de gang naar de gemeente om schuldhulpverlening te verkrijgen kan ik begeleiden.

Waarom een budgetcoach inhuren?

Vaak merk ik dat mensen in de problemen blijven hangen en geen energie meer hebben om er zelf uit te komen. Of ze zijn in een vicieuze cirkel terechtgekomen waar ze zonder hulp niet meer uit komen. Dit heeft een enorme weerslag op hun psychische gesteldheid. Zwaarmoedigheid, zelfs depressiviteit en ziekten liggen op de loer. Daarom is mijn ervaring dat mijn hulp een enorme boost kan geven om weer gemotiveerd te worden. Samen de zaken aanpakken helpt enorm. Maar ik neem geen werk uit handen, ik ondersteun en begeleid. En ik denk in oplossingen en ik ben creatief.

Er kunnen allerlei redenen zijn voor de situatie waarin iemand terecht gekomen is                           ik veroordeel nooit….ik help.

Neem voor schuldhulp  contact op met Budgetcoach Gelderland  06-10469774 of via het emailadres: budgetcoachgelderland@gmail.com.

Schuiven naar boven