budgetcoach particulieren bij financiele problemen

Budgetcoach voor particulieren met financiële problemen.

Particulieren zijn iedereen die een uitkering, studiefinanciering, loon of pensioen ontvangt. Schulden kunnen bij iedereen voorkomen. Dit hoeven niet meteen dramatische schulden te zijn, rood staan bij de bank is al een schuld. Is de maand steeds iets te lang voor je inkomen? Dan is er een probleem, want je komt niet uit met je inkomen. Hoe eerder je aan de bel trekt, hoe makkelijker de situatie is op te lossen. Helaas realiseren velen zich dit niet en gaan zich in allerlei bochten wringen om uit deze financiële problemen te komen. Er worden dure leningen afgesloten, er wordt op afbetaling gekocht en de creditcard wordt ingezet.

Vaak vinden mensen het moeilijk om met geld om te gaan. Er wordt niet (voldoende) gelet wat wel en niet kan en opeens is de bankrekening leeg. Automatische afschrijvingen lukken niet meer en de aanmaningen komen. Als hier niet snel iets aan gedaan wordt kan dit van kwaad tot erger gaan.

Maar er zijn nog andere redenen waarom particulieren in de financiële problemen komen. Wat te denken van ziekte, ontslag, echtscheiding of onterechte vorderingen? Dit heeft ook altijd weerslag op de financiën. Er moet weer een nieuw evenwicht gevonden worden in de inkomsten en uitgaven. Daar heb je de hulp voor nodig van de budgetcoach. Het kan goed zijn dat je het geld niet hebt om hulp te betalen. Ik adviseer je dan om te kijken of je werkgever je kan helpen door mij in te huren. Werkgevers hebben graag werknemers zonder zorgen omdat ze dan optimaal presteren.

Zo werk ik

Nadat we een afspraak hebben gemaakt, stuur ik je per email een maandoverzicht toe die je zover mogelijk invult voordat ik langskom. Ik kom altijd op huisbezoek. Daar zijn alle papieren aanwezig en het is in een vertrouwde omgeving. We vullen gezamenlijk het maandoverzicht in. Hierna  overleggen we hoe we verder gaan. Het kan zijn dat je hier genoeg aan hebt. Ik stuur je dan het ingevulde maandoverzicht per mail toe.

Als je meer inzicht wil krijgen in je financiën en hoe je deze in balans kunt krijgen dan is er meer tijd nodig. We overleggen wat je wilt bereiken en ik kan je aangeven hoeveel uur daarvoor nodig is. Er zijn een aantal mogelijkheden:

  • alleen de administratie ordenen
  • een analyse van de uitgaven, tips en advies voor besparingen
  • coaching traject om veranderingen te bereiken

Een combinatie is natuurlijk mogelijk.

Analyse van de uitgaven, tips en advies voor besparingen.

We gaan dieper in op de maandelijkse uitgaven. Ook bekijken we of er inkomen verhogende maatregelen genomen kunnen worden, zoals toeslagen of gemeentelijke bijdragen. Ik geef je tips en adviezen voor zowel het voorkomen van bedreigende situaties zoals boetepremies, incassobureaus e.d. als om besparingen door te voeren. Op basis hiervan maken we een nieuw maandoverzicht waarin we streven naar een positief eindsaldo en financiële balans op termijn.

Intakegesprek 2 tot 3 uur:

  • maandoverzicht huidige situatie
  • bespreken besparingsmogelijkheden e.d.
  • maandoverzicht op basis van besparingen
  • bespreken situationele omstandigheden
  • afspraken voor vervolg, offerte.

€ 45,00 per uur (factuur)

reiskosten € 0,19 p/km

tip: als je mij niet kunt betalen, kun je je werkgever of de gemeente/UWV vragen.

Voor meer informatie kun je Contact opnemen 06-10469774 of e-mailen naar budgetcoachgelderland@gmail.com.

Schuiven naar boven